Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Kraków 2024 w kat. U-15, U-20 - KOMUNIKAT nr 1

Łukasz Jarzyna

Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Kraków 2024 w kat. U-15, U-20 - KOMUNIKAT nr 1

Sekcja Spławikowa OKS przy Zarządzie Okręgu PZW Kraków zaprasza na Spławikowe Mistrzostwa Okręgu PZW Kraków w kategorii U-15, U-20, które odbędą się 11 maja (I tura) i 12 maja (II tura) 2024 r. na Łowisku Sportowym Podgórki Tynieckie. Zbiórka uczestników w dniu zawodów do godz. 7:00.

Kategorie wiekowe dla zawodników:

 juniorzy (U20) : - od 16 do 20 lat

 kadeci (U15) : - do 15 lat

Zawodniczki i zawodnicy są zakwalifikowani do danej kategorii wiekowej do końca roku kalendarzowego o ile do dnia 1 stycznia danego roku nie przekroczą podanej granicy wieku.

Kadeci będą łowić w sektorze B, juniorzy w sektorze C.

Uczestników zawodów do 18 lat obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna, dołączona do zgłoszenia oraz obecność opiekuna w czasie trwania zawodów.

Wszyscy zgłoszeni zawodnicy są zwolnieni z opłaty startowej. Trenerzy i opiekunowie będą mieli możliwość wykupienia posiłku. Szczegóły w komunikacie Nr 2.

Ze względów logistycznych i organizacyjnych zgłoszenia będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 maja 2024 r. tel.: 666 032 386 najlepiej w formie SMS lub mail: splawik@pzwkrakow.hub.pl

W zgłoszeniu należy podać nazwisko, imię, przynależność do koła i kategorię wiekową.

Ze względu, że zawody są eliminacją do Spławikowych Mistrzostw Polski w poszczególnych kategoriach wszyscy startujący powinni się zapoznać z Regulaminem zawodów w wędkarstwie spławikowym:

https://gks.pzw.pl/uploaded_files/1711518273_1711450376zosw-cz-3-splawik-zatwierdzone-22032024.pdf

Program zawodów:

Sobota 11.05.2024 r.

7:00 - losowanie stanowisk

7:20 – 7:45 - dojście do stanowisk

7:45 - I sygnał - wejście na stanowiska

8:25 - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt

9:50 - III sygnał – nęcenie ciężkie

10:00 - IV sygnał - rozpoczęcie zawodów

13:55 - V sygnał - 5 min. do końca zawodów

14:00 - VI sygnał - koniec zawodów

14:30 – posiłek, ogłoszenie wyników I tury

Niedziela 12.05.2024 r.

7:00 - losowanie stanowisk

7:20 – 7:45 - dojście do stanowisk

7:45 - I sygnał - wejście na stanowiska

8:25 - II sygnał - 5 min. przed kontrolnym sprawdzaniem zanęt

9:50 - III sygnał – nęcenie ciężkie

10:00 - IV sygnał - rozpoczęcie zawodów

13:55 - V sygnał - 5 min. do końca zawodów

14:00 - VI sygnał - koniec zawodów

14.30 – posiłek, ogłoszenie wyników , rozdanie nagród

Czas trwania jednej tury zawodów dla kategorii U-15 wynosi 3 godz, w kategorii U-20 4 godz.

W zależności od kategorii wiekowej obowiązują limity maksymalnej długości wędziska:

- kadeci - 10,0 m;

- juniorzy - 11,5 m;

ZAPRASZAMY

ZGODA RODZICA/OPIEKUNA NA UDZIAŁ DZIECKA

W ZAWODACH WĘDKARSKICH

Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………………………….. zamieszkały…………………………………… ……………………………………………………….wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………………………………………………………………………….

data urodzenia…………………………………………………………..., którego jestem rodzicem/opiekunem

w zawodach wędkarskich - ……………………………………………………………………………………………………..

organizowanych przez OKS przy Zarządzie Okręgu PZW Kraków w dniu …………………………………

na wodzie……………………………………………………………………………………………………………………………..

Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczestnikiem nad wodą przez okres trwania zawodów: od godz. ……………………………….

do godz. ………………………

Data i czytelny podpis ……………………………………………………………………………………………………