Powiadom znajomego:

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie realizuje w roku 2023 zadanie nieinwestycyjne  "Odbudowa i zachowanie naturalnej równowagi biologicznej w środowisku wodnym dla ryb drapieżnych, reofilnych, litofilnych i limnofilnych w dorzeczu Wisły oraz zbiornikach wodnych poddanych silnej antropopresji w Województwie Małopolskim" finansowane ze środków WFOŚ i GW w Krakowie.

Koszt kwalifikowany zadania – 275 133 zł

Maksymalna kwota dotacji – 137 566 zł

www.wfos.krakow.pl

Finansujemy ochronę środowiska w Małopolsce

Menu