E-ZEZWOLENIE OKRĘGU PZW W KRAKOWIE

Powiadom znajomego:

Zezwolenia elektroniczne Okręgu PZW Kraków - ezezwolenie.pzwkrakow.pl

 

 

Instrukcja opłacania składek członkowskich i składek okręgowych w systemie  elektronicznym E - Zezwolenia wędkarskie Okręgu PZW w Krakowie

 

Szczegółowa instrukcja:

 

1. Wpisz wszystkie swoje dane do Formularza na pierwszej stronie systemu, oraz zaznacz że zapoznałeś się z Regulaminem systemu.

 

2. Nowo wstępujący członek PZW aby korzystać z systemu e-zezwolenia musi w pierwszej kolejności udać się do wybranego Koła PZW w celu nabycia legitymacji członkowskiej, składki członkowskiej oraz wypełnienia karty ewidencyjnej.

 

3. Jeżeli nie wniosłeś żadnych składek w 2023 r. należy w pierwszej kolejności opłacić składkę członkowską wówczas należy w polu „Członkostwo w PZW” wybrać opcję „Członek PZW”, a następnie wypełniać po kolei dalsze pola Formularza.

 

4. W polu „Okręg PZW” należy wybrać Okręg PZW w Krakowie i bezwzględnie Koło PZW do którego się należało w roku poprzednim. Nie wolno w tym systemie wpłacać składek członkowskich na inny Okręg PZW niż Okręg PZW Kraków.

 

5. W polu Składka za zezwolenie wybrać „Roczne - Składki członkowskie”, a następnie wybrać właściwą składkę członkowską.
Jeśli miałeś przerwę w członkostwie PZW należy wybrać opcję z „wpisowym”.

 

6. Po uzupełnieniu wszystkich pól Formularza należy kliknąć na dole strony zielony przycisk i przejść do potwierdzenia danych. Po potwierdzeniu danych system przeniesie nas do strony PayU gdzie należy przy pomocy przelewu online lub karty płatniczej opłacić składkę.

 

7. Po dokonaniu płatności kliknąć przycisk powrotu do systemu (sklepu), gdzie będzie dostępny przycisk pobrania dokumentu elektronicznego –opłaconej składki członkowskiej.

POBIERZ DOKUMENT i zapisz na telefonie lub wydrukuj.

 

8. Jeśli jednocześnie chcemy opłacić składkę okręgową i otrzymać zezwolenie na połów ryb, to należy ponownie wypełnić dane Formularza, przy czym tym razem zamiast „Składki członkowskiej” należy wybrać odpowiednią „Składkę okręgową”.

 

Dodatkowe informacje: Potwierdzeniem wniesienia składki okręgowej w powyższym wypadku (zamiast wklejenia znaczków do legitymacji) jest zabezpieczony kodem QR wydruk z systemu e-zezwolenia, przy czym podczas połowu na wodach naszego Okręgu zamiast wydruku wystarczy przy kontroli okazać dokument np. na ekranie smartfona. Niemożność okazania kodu QR ( np. wyładowanie telefonu ) jest traktowane jako brak składek lub opłat.  

 

Możliwość wnoszenia składek członkowskich dotyczy jedynie wędkarzy należących do Okręgu PZW Kraków.

Jeżeli ktoś zamierza zmienić przynależność do koła należy udać się do macierzystego koła i przenieść ewidencję wędkarską (kartotekę) do nowo wybranego koła.

Wędkarze innych okręgów mający wykupioną składkę członkowską swojego okręgu kupują wyłącznie odpowiednią składkę okręgową.

Wędkarze niezrzeszeni w PZW oraz obcokrajowcy w polu członkostwo w PZW wybierają opcję „Niezrzeszony” i wybierają odpowiednią opłatę.

 

Wizualna instrukcja obsługi elektronicznego rejestru połowów - >LINK<

 

Uwaga! Przez system "e-zezwolenia" można opłacić wyłącznie składki i opłaty na rok 2023 występujące w Okręgu PZW Kraków.   

 

DODATKOWA INFORMACJA - Dotyczy skorzystania z ulgi w składce członkowskiej dla członków legitymujących się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zniżka dotycząca niepełnosprawności może być tylko zastosowana dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu ZNACZNYM wydanym przez:

1.  Powiatowe, Miejskie i Wojewódzkie Zespoły Orzekające Niepełnosprawność                            

•    orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające   jednego z trzech stopnia niepełnosprawności – znacznego, przy czym: do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji

 

2.  Zespoły Orzekające przy Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych

•    orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które traktowane są na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

 

Inne orzeczenia nie mają zastosowania.

 

Osoby, które chcą skorzystać z przysługującej im ulgi w składce mogę dokonać jej nabycia wyłącznie w swoim macierzystym Kole PZW. Do zastosowania  ulgi  przez  Skarbnika członek PZW musi  złożyć kopię swojego orzeczenia wydanego przez wyżej wymienione w pkt.1 i 2 Organy oraz przed wykupieniem podpisać stosowną  klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych członków Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie

 

 

 

Pliki do pobrania

  • ezezwolenia PZW Kraków - wizualna instrukcja obsługi elektronicznego rejestru połowów

    • 0.18 MB