Powiadom znajomego:

                                                            UCHWAŁA NR 130/2023

 

z dnia 03.10.2023 r. Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Krakowie, w sprawie zatwierdzenia wysokości składek i opłat na zagospodarowanie i ochronę wód w roku 2024.

                                                                                §1

Na mocy § 47 ppkt 8 Statutu PZW ustala się na 2024 r. wysokość składek i opłat na zagospodarowanie i ochronę wód t.j;

 

 

 

1. Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Dla członka PZW

Wysokość składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Nabycie składki  na ochronę i zagospodarowanie wód  uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Normalnej

Ulgowej

Niepełna  „N 1”

220 zł

170 zł

nr 1

Niepełna  „N 2”

360 zł

260 zł

nr 1 i  2

Pełna „P”

380 zł

280 zł

Nr 3

Uczestnika

1 zł

Nr 3

 

 1. Członkowie Honorowi PZW ,oraz odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami są zwolnieni z opłacania składki  na ochronę i zagospodarowanie wód.
 2. Składka uczestnika upoważnia do amatorskiego połowu ryb bez prawa ich zatrzymywania ( każdą rybę po złowieniu należy niezwłocznie wypuścić do wody ). W przypadku zabierania ryb z łowiska członek uczestnik musi uiścić składkę normalną.( Dotyczy również członków uczestników innych Okręgów PZW ).
 3. Każdy wędkarz po nabyciu jednej z powyższych składek otrzymuje Zezwolenie na amatorski połów ryb.
 4. Członkowie PZW mogą nabyć składkę na ochronę i zagospodarowanie wód  w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie po wykupieniu składki członkowskiej w macierzystym Kole lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia, która jest ważna po wykupieniu odpowiedniej składki członkowskiej.
 5. Osoby niezrzeszone mogą nabyć opłatę roczną w biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.

 

 

2. Uprawnieni do nabycia składki na ochronę i zagospodarowanie wód;

 

Ulgowej są;

 • młodzież szkolna, studenci 16-24 lat,
 • członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
 • kobiety od 60 roku życia, mężczyźni od 65 roku życia mający udokumentowany 10 letni staż w PZW

 

3. Wysokość składki rocznej uzupełniającej do składki rocznej na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu PZW Kraków dla członków PZW

 

Członek PZW posiadający składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód niepełną (normalną lub ulgową) Okręgu PZW w Krakowie, który zamierza skorzystać z większej ilości wód i metod połowu udostępnionych do amatorskiego połowu ryb musi nabyć:

 

Nazwa składki

Po nabyciu składki uzupełniającej
w wysokości;

Nabycie składki rocznej uzupełniającej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka uzupełniająca „U – 1” N1 do P

160 zł

Nr 3

Składka uzupełniająca „U – 2” N1do N2

140 zł

Nr 1 i 2

Składka uzupełniająca „U - 3” N2 do P

20 zł

Nr 3

 

 1. Przy zakupie składki uzupełniającej rocznej nie ma ulg.
 2. Członkowie PZW mogą nabyć składkę roczną uzupełniającą w Kołach PZW, Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
 3. Wędkarz przy zakupie składki uzupełniającej musi posiadać przy sobie legitymację członkowską i zezwolenie.

 

4. Wysokość składki okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

Rodzaj składki okresowej pełnej

Wysokość składki okresowej pełnej

Nabycie składki okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

60 zł

nr 3

Składka trzydniowa

120 zł

nr 3

Składka siedmiodniowa

250 zł

nr 3

 

5. Wysokość składki okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla członków PZW

 

 

 

Rodzaj składki okresowej niepełnej

Wysokość składki okresowej niepełnej

Nabycie składki okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Składka jednodniowa

40 zł

nr 1

Składka trzydniowa

100 zł

nr 1

Składka siedmiodniowa

180 zł

nr 1

 

6. Wysokość opłaty rocznej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

820 zł - Wody Pełne – wszystkie wody załącznik nr 3 i dozwolone metody

770 zł – Wody Niepełne -  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 i 2 bez prawa połowu metodą trollingową

670 zł – Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1 oraz wszystkie dozwolone metody

520zł -  Wody Niepełne - wszystkie wody wymienione w załączniku 1  bez prawa połowu metodą trollingową

470 zł  - Wody Niepełne -  wszystkie wody wymienione w załączniku 1 bez prawa połowu ze środków pływających

 

7.  Wysokość opłaty okresowej pełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej pełnej

Wysokość opłaty okresowej pełnej

Nabycie opłaty okresowej pełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

100 zł

nr 3

                 Opłata trzydniowa

200 zł

nr 3

   Opłata siedmiodniowa

350 zł

nr 3

 

8.  Wysokość opłaty okresowej niepełnej Okręgu PZW w Krakowie na ochronę i zagospodarowanie wód dla osób niezrzeszonych w  PZW

 

Rodzaj opłaty okresowej niepełnej

Wysokość opłaty okresowej niepełnej

Nabycie opłaty okresowej niepełnej uprawnia do amatorskiego połowu ryb w wodach wymienionych w załączniku;

Opłata jednodniowa

70 zł

nr 1

                 Opłata trzydniowa

140 zł

nr 1

   Opłata siedmiodniowa

290 zł

nr 1

 

 

 

 1. Członkowie PZW i osoby niezrzeszone mogą nabyć składki lub opłaty okresowe wyłącznie w Biurze ZO PZW w Krakowie lub przez system elektronicznej sprzedaży e-zezwolenia.
 2. Potwierdzeniem przyjęcia składki lub opłaty będzie wystawienie druku finansowego Kasa Przyjmie „KP” lub wydruk z systemu e-zezwolenia potwierdzający fakt opłacenia składek lub opłat, który ma zawierać datę połowu (dzień, miesiąc i rok). Dokumenty bez wpisanej daty połowu są nieważne.  
 3. Posiadacz składki okresowej lub opłaty musi posiadać przy sobie bezpłatne Zezwolenie, które określa podstawowe warunki dokonywania amatorskiego połowu ryb. W przypadku składek lub opłat elektronicznych wędkarz zobowiązany jest do posiadania wypełnionego druku „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką” wygenerowanego przez system elektronicznych płatności e- zezwolenia zamieszczonego na stronie Okręgu PZW Kraków.
 4. Nie posiadanie przy sobie prawidłowo wypełnianego dowodu wpłaty oraz Zezwolenia stanowi naruszenie ustawy o rybactwie śródlądowym.
 5. Wpłata składki lub opłaty okresowej w wysokości innej niż wskazana w powyższych tabelach nie uprawnia do dokonywania amatorskiego połowu ryb w wodach udostępnionych przez ZO PZW w Krakowie w 2024 r.
 6. Wędkarz po wykorzystaniu niniejszego zezwolenia zobowiązany jest do jego zwrotu w jednym z Kół PZW lub biurze ZO PZW w Krakowie.

 

9. Opłata za postój przyczep campingowych

 

Rodzaj składki

Opłata za postój przyczep campingowych (wszystkie rodzaje) na terenie przylegającym do zbiorników Przylasek Rusiecki i Brzegi 2 i 3.

Opłata jednodniowa

50 zł

Opłata 30 dniowa

400 zł

    

Opłatę uiszcza się w siedzibie Zarządu Okręgu PZW Kraków lub przez system e-zezwolenia  z dokładnym opisem czynności i daty postoju.

 

10. Wysokość opłat za egzamin na kartę wędkarską

 

Wysokość opłaty

Młodzież szkolna, studenci (do 24 lat,)

bezpłatnie

Pozostali*

30 zł.

 

*  Komisje Egzaminacyjne na Kartę Wędkarską mogą nie pobierać opłat za egzamin.

 

WYKAZ METOD POŁOWU i WÓD UDOSTĘPNIONYCH DO AMATORSKIEGO POŁOWU RYB NA  WODACH UŻYTKOWANYCH PRZEZ OKRĘG PZW W KRAKOWIE W ROKU 2024

 

     Załącznik nr 1

 

 

 

Brodła - od źródeł do cofki zalewu „Skowronek”

Cedron -od źródeł do ujścia

Dłubnia -od mostu drogowego w m. Wysocice do ujścia z wyłączeniem;

- oznakowanej części lewego zbiornika zalewu Zesławickiego (od nasypu kolejowego) w terminie wskazanym na    tablicach informacyjnych

Drwinia Długa -od źródeł do ujścia

Drwinka -od źródeł do ujścia

Głogoczówka -od źródeł do połączenia Głogoczówki z Harbutówką w miejscowości Wola Radziszowska

Harbutówka -od źródeł do połączenia Harbutówki z Głogoczówką w miejscowości Wola Radziszowska

Krzeszówka - od ujścia Dulówki do połączenia z Racławką

Potok Kościelnicki -od źródeł do ujścia

Prądnik -od mostu drogowego na trasie Wielka Wieś - Przybysławice do ujścia

Regulka - od źródeł do ujścia

Rudawa -od połączenia Racławki z Krzeszówką do mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice i od granicy strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody dla m. Krakowa na jazie  w Mydlnikach do ujścia

Rudno - od mostu drogowego na trasie Zalas – Brodła do ujścia

Sanka - od granicy rezerwatu przyrody „Dolina Mnikowska” do ujścia

Serafa -od źródeł do ujścia

Skawinka -od połączenia potoków Głogoczówki z Harbutówką do ujścia

Sosnówka - od źródeł do ujścia

Stradomka -od źródeł do ujścia

Szreniawa -od źródeł do do ujścia

Ścieklec -od źródeł do ujścia do rzeki Szreniawy w miejscowości Proszowice

Wilga - od źródeł do ujścia z wyłączeniem;

-oznakowanego odcinka od jazu przy ul. Rydlówka do ujścia do rzeki Wisły w miejscowości Kraków w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Wisła - od ujścia rzeki Skawy do ujścia rzeki Raby wraz ze starorzeczami „Pod Skałą”, „Podgórkami Tynieckimi” i „Starorzeczem Czernichów”.    

z wyłączeniem;

- części dolnego zbiornika Podgórki Tynieckie na wysokości budynku przy ul. Kolna 2 w Krakowie wraz z kanałem przechodzącym pod wałem przeciwpowodziowym ,

- oznakowanego odcinka prawego brzegu Wisły od Stopnia Kościuszko do 50 m poniżej ujścia toru kajakowego

- oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na kanale Łączany w miejscowości Borek Szlachecki w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

-zamkniętej części brzegu basenu portowego  Płaszów w miejscowości Kraków należącego do Przedsiębiorstwa  Namarol

-oznakowanego odcinka kanału (od wrót śluzy do ujścia do Wisły) na stopniu wodnym „Przewóz” w terminie wskazanym na tablicach informacyjnych

Zbiornik Bagry Wielkie

Zalew Budzyński – brzeg wspólnoty gruntowej wsi Budzyń

Zbiornik Brzegi nr 3

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr 1,12,13,14

Zbiornik Cholerzyn wg załączonej mapy

Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach bez prawa połowu ze środków pływających

 

 

Załącznik nr 2

 

Raba -od mostu drogowego w Dobczycach do ujścia rzeki Stradomki ,

Rudawa -od mostu kolejowego powyżej drogi Zabierzów-Bolechowice do jazu w Mydlnikach,

Zbiorniki Przylasku Rusieckiego nr. 2,3,5,7,9

Zalew Na Piaskach w m. Budzyń-Cholerzyn (dawniej Zbiornik Kryspinów)

oraz wszystkie wody wymienione w załączniku nr 1

 

    Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 i 2  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach  z wyłączeniem połowu metodą trollingową.

 

    Załącznik nr 3

 

    Zbiornik Brzegi nr. 2

 

    Składka uprawnia do amatorskiego połowu ryb wędką na wymienionych akwenach w załączniku 1 ,2 i 3  oraz ze  

     środków pływających na udostępnionych na ten cel akwenach wraz z metodą trollingową wyłącznie na rzece Wiśle

 

        

 

 

Uwaga! Szczegółowe zasady wędkowania na wymienionych wodach znajdują się w Zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką na 2024 r. oraz w Zasadach amatorskiego połowu ryb na wodach Okręgu PZW Kraków.

 

                                                                                 §2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Biura ZO.

                                                                                  §3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie

Sekretarz ZO Adam Żmudziński                                            Prezes ZO Edward Fornalik